Biblioteka standardowa Pythona

W odróżnieniu od dokumentacji języka Python, która opisuje dokładną składnię i semantykę języka Python, ta dokumentacja opisuje bibliotekę standardową, która jest rozpowszechniana z Pythonem. Opisuje również niektóre opcjonalne komponenty, które często są zawarte w dystrybucjach Pythona.

Biblioteka standardowa Pythona jest bardzo obszerna i oferuje szeroki wachlarz narzędzi, co widać w długości spisu treści poniżej. Biblioteka zawiera wbudowane moduły (napisane w C), które dają dostęp do funkcjonalności systemowych, takich jak pliki wejścia/wyjścia, które w przeciwnym przypadku byłyby niedostępne dla programistów Pythona. Zawiera również moduły napisane w Pythonie, które dostarczają ustandaryzowane rozwiązania wielu problemów, które napotyka się podczas programowania na co dzień. Niektóre z tych modułów są bezpośrednio zaprojektowane tak, by zachęcać i zwiększać przenośność programów napisanych w Pythonie przez dodawanie abstrakcji nad specyfikami platform i tworzenie API neutralnych platformowo.

The Python installers for the Windows platform usually include the entire standard library and often also include many additional components. For Unix-like operating systems Python is normally provided as a collection of packages, so it may be necessary to use the packaging tools provided with the operating system to obtain some or all of the optional components.

In addition to the standard library, there is an active collection of hundreds of thousands of components (from individual programs and modules to packages and entire application development frameworks), available from the Python Package Index.