Dokumentacja języka Python

Niniejszy podręcznik opisuje składnię oraz semantykę samego języka. Temat ujęty został w sposób zwięzły, lecz precyzyjny i kompletny. Opis wbudowanych typów danych oraz wbudowanych funkcji umieszczony został w Biblioteka standardowa Pythona. Osoby stawiające pierwsze kroki w programowaniu w Pythonie powinny zapoznać się z Python Tutorial. Dla osób korzystających z języka C lub C++ przeznaczone są dwa kolejne podręczniki: Rozszerzony i wbudowany interpreter Python, który w sposób ogólny przedstawia techniki tworzenia modułów rozszerzających możliwości interpretera, oraz Python/C API Reference Manual, szczegółowo opisujący interfejs dostępny dla programistów C i C++.