Python Tutorial

Python jest łatwym do nauki, wszechstronnym językiem programowania. Ma wydajne wysoko-poziomowe struktury danych i proste ale efektywne podejście do programowania zorientowanego obiektowo. Elegancka składnia Pythona i dynamiczne typowanie, wraz z jego naturą interpretowania, czyni go idealnym językiem do skryptów i szybkiego rozwijania aplikacji w wielu obszarach na większości platform.

Interpreter Pythona i obszerna biblioteka standardowa są swobodnie dostępne w formie źródeł oraz binarnej dla wszystkich głównych platform na stronie internetowej Pythona, https://www.python.org/, i mogą być dowolnie rozpowszechniane. Ta sama strona zawiera również dystrybucje i odniesienia do wielu wolnych zewnętrznych modułów, programów i narzędzi Pythona oraz dodatkowej dokumentacji.

Interpreter Pythona można łatwo rozszerzyć nowymi funkcjami i typami danych zaimplementowanymi w C lub C++ (lub innych językach wywoływalnych z C). Python jest również odpowiedni jako język rozszerzeń dla konfigurowalnych aplikacji.

Ten tutorial wprowadza nieformalnie czytelnika w podstawowe koncepcje i cechy języka i systemu Python. Pomocnym jest mieć interpreter Pythona pod ręką dla praktycznych doświadczeń, ale wszystkie przykłady są samowystarczalne, więc tutorial może być również czytany off-line.

Opisy standardowych obiektów i modułów znajdziesz w Biblioteka standardowa Pythona. Dokumentacja języka Python daje bardziej formalną definicję języka. Aby pisać rozszerzenia w C lub C++, przeczytaj Rozszerzony i wbudowany interpreter Python i Python/C API Reference Manual. Jest również kilka książek omawiających wyczerpująco Pythona.

Ten tutorial nie próbuje wyczerpująco omówić każdej funkcji Pythona ani nawet każdej często używanej funkcji. Zamiast tego wprowadza wiele funkcjonalności najbardziej wartych zauważenia i da ci dobre zrozumienie smaku i stylu języka. Po przeczytaniu go będziesz w stanie czytać i pisać moduły i programy Pythona oraz będziesz gotowy uczyć się więcej na temat różnych modułów i bibliotek Pythona, opisanych w Biblioteka standardowa Pythona.

Warto również przejrzeć Glosariusz.