Typy danych

Moduły opisane w tym rozdziale zapewniają różny typy danych takie jak: daty i czas, macierze o stałym rozmiarze, kopce, listy dwukierunkowe i enumeratory.

Python posiada również wbudowane typy danych, w szczególności dict, list, set i frozenset, i tuple. Klasa str jest używana do trzymania ciągu znaków unicode, zaś klasy bytes i bytearray są używane do trzymania danych w formacie binarnym.

Poszczególne moduły są opisane w rodziale: