16. Додаток

16.1. Інтерактивний режим

16.1.1. Обробка помилок

When an error occurs, the interpreter prints an error message and a stack trace. In interactive mode, it then returns to the primary prompt; when input came from a file, it exits with a nonzero exit status after printing the stack trace. (Exceptions handled by an except clause in a try statement are not errors in this context.) Some errors are unconditionally fatal and cause an exit with a nonzero exit status; this applies to internal inconsistencies and some cases of running out of memory. All error messages are written to the standard error stream; normal output from executed commands is written to standard output.

Введення символу переривання (зазвичай Control-C або Delete) у основному чи додатковому командному рядку скасовує введення та повертає до основного командного рядка. [1] Введення переривання під час виконання команди викликає виключення KeyboardInterrupt, яке може бути оброблено оператором try.

16.1.2. Виконувані скрипти Python

У BSD Unix системах скрипти Python можна зробити безпосередньо виконуваними, як скрипти оболонки, додавши рядок

#!/usr/bin/env python3

(за умови, що інтерпретатор знаходиться в змінній середовища користувача PATH) на початку сценарію та надає файлу режим виконання. #! має бути першими двома символами файлу. На деяких платформах цей перший рядок має закінчуватися закінченням рядка в стилі Unix ('\n'), а не закінченням рядка Windows ('\r\n'). Зауважте, що для початку коментаря в Python використовується хеш або символ фунта, '#'.

Скрипту можна надати режим виконання або дозвіл за допомогою команди chmod.

$ chmod +x myscript.py

У системах Windows немає поняття «виконуваний режим». Програма встановлення Python автоматично пов’язує файли .py з python.exe, щоб подвійне клацання файлу Python запускало його як програму. Розширення також може бути .pyw, у цьому випадку вікно консолі, яке в іншому випадку б з’явилось, приховується.

16.1.3. Інтерактивний файл запуску

Коли ви використовуєте Python в інтерактивному режимі, часто зручно мати деякі стандартні команди, які виконуються щоразу, коли запускається інтерпретатор. Ви можете зробити це, встановивши змінну середовища з назвою PYTHONSTARTUP на назву файлу, що містить ваші команди запуску. Це схоже на функцію .profile оболонок Unix.

Цей файл читається лише під час інтерактивних сеансів, а не тоді, коли Python читає команди зі сценарію, і не коли /dev/tty вказано як явне джерело команд (що інакше поводиться як інтерактивний сеанс). Він виконується в тому самому просторі імен, де виконуються інтерактивні команди, тому об’єкти, які він визначає або імпортує, можна використовувати без застережень в інтерактивному сеансі. Ви також можете змінити підказки sys.ps1 і sys.ps2 у цьому файлі.

Якщо ви хочете прочитати додатковий файл запуску з поточного каталогу, ви можете запрограмувати це в глобальному файлі запуску за допомогою коду на кшталт if os.path.isfile('.pythonrc.py'): exec(open ('.pythonrc.py').read()). Якщо ви хочете використовувати файл запуску в сценарії, ви повинні зробити це явно в сценарії:

import os
filename = os.environ.get('PYTHONSTARTUP')
if filename and os.path.isfile(filename):
    with open(filename) as fobj:
        startup_file = fobj.read()
    exec(startup_file)

16.1.4. Модулі налаштування

Python provides two hooks to let you customize it: sitecustomize and usercustomize. To see how it works, you need first to find the location of your user site-packages directory. Start Python and run this code:

>>> import site
>>> site.getusersitepackages()
'/home/user/.local/lib/python3.x/site-packages'

Тепер ви можете створити файл із назвою usercustomize.py у цьому каталозі та помістити в нього все, що завгодно. Це впливатиме на кожен виклик Python, якщо його не запущено з параметром -s для вимкнення автоматичного імпорту.

sitecustomize works in the same way, but is typically created by an administrator of the computer in the global site-packages directory, and is imported before usercustomize. See the documentation of the site module for more details.

Виноски