Вбудовані константи

Невелика кількість констант живе у вбудованому просторі імен. Вони є:

False

Помилкове значення типу bool. Присвоєння False є незаконним і викликає SyntaxError.

True

Справжнє значення типу bool. Присвоєння True є незаконним і викликає SyntaxError.

None

An object frequently used to represent the absence of a value, as when default arguments are not passed to a function. Assignments to None are illegal and raise a SyntaxError. None is the sole instance of the NoneType type.

NotImplemented

A special value which should be returned by the binary special methods (e.g. __eq__(), __lt__(), __add__(), __rsub__(), etc.) to indicate that the operation is not implemented with respect to the other type; may be returned by the in-place binary special methods (e.g. __imul__(), __iand__(), etc.) for the same purpose. It should not be evaluated in a boolean context. NotImplemented is the sole instance of the types.NotImplementedType type.

Примітка

When a binary (or in-place) method returns NotImplemented the interpreter will try the reflected operation on the other type (or some other fallback, depending on the operator). If all attempts return NotImplemented, the interpreter will raise an appropriate exception. Incorrectly returning NotImplemented will result in a misleading error message or the NotImplemented value being returned to Python code.

Перегляньте приклади Реалізація арифметичних дій.

Примітка

NotImplementedError and NotImplemented are not interchangeable, even though they have similar names and purposes. See NotImplementedError for details on when to use it.

Змінено в версії 3.9: Evaluating NotImplemented in a boolean context is deprecated. While it currently evaluates as true, it will emit a DeprecationWarning. It will raise a TypeError in a future version of Python.

Ellipsis

Те саме, що літерал з крапками «...». Спеціальне значення, яке використовується переважно разом із розширеним синтаксисом нарізки для визначених користувачем типів даних контейнера. Ellipsis є єдиним екземпляром типу types.EllipsisType.

__debug__

Ця константа є істинною, якщо Python не було запущено з параметром -O. Дивіться також оператор assert.

Примітка

Імена None, False, True і __debug__ не можна перепризначити (присвоєння їм, навіть як імені атрибута, викликає SyntaxError ), тому їх можна вважати «справжніми» константами.

Константи, додані модулем site

Модуль site (який імпортується автоматично під час запуску, за винятком випадків, коли задано параметр командного рядка -S) додає кілька констант до вбудованого простору імен. Вони корисні для інтерактивної оболонки інтерпретатора і не повинні використовуватися в програмах.

quit(code=None)
exit(code=None)

Об’єкти, які під час друку друкують повідомлення на зразок «Використовуйте quit() або Ctrl-D (тобто EOF) для виходу», а під час виклику викликають SystemExit із зазначеним кодом виходу.

credits

Об’єкти, які під час друку або виклику друкують текст авторських прав або кредитів відповідно.

license

Об’єкт, який під час друку друкує повідомлення «Введіть licence(), щоб побачити повний текст ліцензії», а під час виклику відображає повний текст ліцензії у вигляді пейджера (по одному екрану).