8. Podręcznik poleceń

Informacja

Ten dokument jest przechowywany wyłącznie do czasu, gdy dokumentacja setuptools pod adresem https://setuptools.readthedocs.io/en/latest/setuptools.html niezależnie obejmie wszystkie istotne informacje, które są tutaj zawarte.

8.1. Instalowanie modułów: rodzina poleceń install

Polecenie install zapewnia, że polecenia budowy zostały uruchomione a potem uruchamia podrzędne polecenia install_lib, install_data i install_scripts.

8.1.1. install_data

To polecenie instaluje wszystkie pliki danych dostarczone do dystrybucji.

8.1.2. install_scripts

To polecenie instaluje wszystkie skrypty języka pytonowskiego w dystrybucji.

8.2. Creating a source distribution: the sdist command

Polecenia wzorca manifestu to:

Polecenie

Opis

include pat1 pat2 ...

załącz wszystkie pliki pasujące do któregokolwiek wzorca

exclude pat1 pat2 ...

wyłącz wszystkie pliki pasujące nazwą do któregokolwiek z wzorców

recursive-include kat pat1 pat2 ...

załącz wszystkie pliki pod kat pasujące do któregokolwiek z wzorców

recursive-exclude kat pat1 pat2 ...

wyłącz wszystkie pliki pod kat pasujące do któregokolwiek z wzorców na liście

global-include pat1 pat2 ...

załącz wszystkie pliki gdziekolwiek w drzewie źródłowym pasujące — do któregokolwiek z wymienionych wzorców

global-exclude pat1 pat2 ...

wyłącz wszystkie pliki gdziekolwiek w źródłowym drzewie pasujące nazwą — do któregokolwiek z wymienionych wzorców

prune dir

wyłącz wszsytkie pliki w katalogu dir

graft dir

załącz wszystkie pliki w katalogu dir

Wzorce tutaj są w stylu Unix-owym „glob”-wzorcami: * dopasowuje do dowolnego ciągu zwykłych znaków nazwy pliku, ? dopasowuje jeden zwykły znak nazwy pliku, a [zakres] dopasowuje którekolwiek znaki z zakresu (np. a-z, a-zA-Z, a-f0-9_.). Definicja „zwykłego znaku nazwy pliku” jest zależna od maszyny/środowiska: na Unix-ie to wszystko oprócz ukośnika; w Windows wszystko oprócz skośnika lub dwukropka.