Протокол ітератора

Є дві функції спеціально для роботи з ітераторами.

int PyIter_Check(PyObject *o)
Part of the Stable ABI since version 3.8.

Повертає ненульове значення, якщо об’єкт o можна безпечно передати в PyIter_Next(), і 0 інакше. Ця функція завжди успішна.

int PyAIter_Check(PyObject *o)
Part of the Stable ABI since version 3.10.

Повертає відмінне від нуля значення, якщо об’єкт o забезпечує протокол AsyncIterator, і 0 інакше. Ця функція завжди успішна.

Added in version 3.10.

PyObject *PyIter_Next(PyObject *o)
Return value: New reference. Part of the Stable ABI.

Повертає наступне значення з ітератора o. Об’єкт має бути ітератором відповідно до PyIter_Check() (це залежить від того, хто викликає). Якщо не залишилося значень, повертає NULL без винятку. Якщо під час отримання елемента виникає помилка, повертається NULL і передається виняток.

Щоб написати цикл, який повторює ітератор, код C має виглядати приблизно так:

PyObject *iterator = PyObject_GetIter(obj);
PyObject *item;

if (iterator == NULL) {
  /* propagate error */
}

while ((item = PyIter_Next(iterator))) {
  /* do something with item */
  ...
  /* release reference when done */
  Py_DECREF(item);
}

Py_DECREF(iterator);

if (PyErr_Occurred()) {
  /* propagate error */
}
else {
  /* continue doing useful work */
}
type PySendResult

Значення enum, яке використовується для представлення різних результатів PyIter_Send().

Added in version 3.10.

PySendResult PyIter_Send(PyObject *iter, PyObject *arg, PyObject **presult)
Part of the Stable ABI since version 3.10.

Надсилає значення arg в ітератор iter. Повернення:

 • PYGEN_RETURN, якщо повертає ітератор. Повернене значення повертається через presult.

 • PYGEN_NEXT, якщо ітератор дає результат. Отримане значення повертається через presult.

 • PYGEN_ERROR, якщо ітератор підняв і виняток. presult має значення NULL.

Added in version 3.10.