Instalacja i używanie Pythona

Ta część dokumentacji jest poświęcona ogólnym informacjom na temat instalacji Pythona na różnych platformach, wywołaniu interpretera i rzeczy, które upraszczają pracę z Pythonem.