Przydzielanie obiektów na stercie

PyObject *_PyObject_New(PyTypeObject *type)
Return value: New reference.
PyVarObject *_PyObject_NewVar(PyTypeObject *type, Py_ssize_t size)
Return value: New reference.
PyObject *PyObject_Init(PyObject *op, PyTypeObject *type)
Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI.

Inicjalizacja nowo przydzielonego obiektu o nazwie op, określa jego typ oraz początkowe odniesienie. Funkcja zwraca zainicjowany obiekt. Jeżeli wartość type wskazuje, że obiekt bierze udział w detekcji cyklicznych zbędnych danych „garbage detector”, to zostaje on dodany do zbioru obiektów obserwowanych przez detektor. Pozostałe pola obiektu pozostają niezmienione.

PyVarObject *PyObject_InitVar(PyVarObject *op, PyTypeObject *type, Py_ssize_t size)
Return value: Borrowed reference. Part of the Stable ABI.

To wszystko, czym zajmie się funkcja PyObject_Init(), a ponadto zainicjuje informacje o długości dla obiektu o zmiennym rozmiarze.

PyObject_New(TYPE, typeobj)

Allocate a new Python object using the C structure type TYPE and the Python type object typeobj (PyTypeObject*). Fields not defined by the Python object header are not initialized. The caller will own the only reference to the object (i.e. its reference count will be one). The size of the memory allocation is determined from the tp_basicsize field of the type object.

PyObject_NewVar(TYPE, typeobj, size)

Allocate a new Python object using the C structure type TYPE and the Python type object typeobj (PyTypeObject*). Fields not defined by the Python object header are not initialized. The allocated memory allows for the TYPE structure plus size (Py_ssize_t) fields of the size given by the tp_itemsize field of typeobj. This is useful for implementing objects like tuples, which are able to determine their size at construction time. Embedding the array of fields into the same allocation decreases the number of allocations, improving the memory management efficiency.

void PyObject_Del(void *op)

Releases memory allocated to an object using PyObject_New or PyObject_NewVar. This is normally called from the tp_dealloc handler specified in the object’s type. The fields of the object should not be accessed after this call as the memory is no longer a valid Python object.

PyObject _Py_NoneStruct

Obiekt widoczny w Pythonie jako None. Dostęp do tego należy uzyskać wyłącznie za pomocą makra Py_None, którego wartością jest wskaźnik do tego obiektu.

Zobacz także

PyModule_Create()

Przydzielanie i tworzenie modułów rozszerzeń.