Warstwa obiektów abstrakcyjnych

Funkcje, których dotyczy ten rozdział działają na obiektach Pythona bez względu na ich typ oraz na wielu klasach typów obiektów (np. wszystkie typy numeryczne oraz sekwencyjne). Użyte na nieobsługiwanych typach obiektów rzucą wyjątek.

Nie da się używać tych funckcji na obiektach, które nie zostały prawidłowo zainicjowane jak np. lista utworzona za pomocą PyList_New(), której elementom nie nadano jeszcze wartości innej niż NULL.