chunk — Wczytaj pokawałkowane dane IFF

Kod źródłowy: Lib/chunk.py

Niezalecane od wersji 3.11: The chunk module is deprecated (see PEP 594 for details).


Ten moduł dostarcza sprzęg dla wczytania pliku który używa kawałków EA IFF 85. 1 Ten format jest używany co najmniej w AIFF - Formacie Pliku Wymiany Dźwięku (AIFF/AIFF-C) i Formacie Pliku Real Media (RMFF). Format pliku dźwiękowego WAVE jest blisko związany i może także być wczytany używając tego modułu.

Kawałek ma następującą strukturę:

Offset

Długość

Zawartość

0

4

ID kawałka

4

4

Rozmiar kawałka w porządku bajtów dużego-endian-u , nie zawierając nagłówka.

8

n

Bajty danych, gdzie n jest rozmiarem danym w poprzednim polu

8 + n

0 lub 1

Bajt wyrównania potrzebny jeśli n jest nieparzysty i wyrównanie kawałka jest używane.

Identyfikator ID jest 4-bajtowym ciągiem znaków który identyfikuje typ kawałka.

Pole rozmiaru (32-bitowa wartość, zakodowana używając porządku bajtów dużego-endian-a) daje rozmiar danych kawałka, nie zawierając 8-bajtowego nagłówka.

Usually an IFF-type file consists of one or more chunks. The proposed usage of the Chunk class defined here is to instantiate an instance at the start of each chunk and read from the instance until it reaches the end, after which a new instance can be instantiated. At the end of the file, creating a new instance will fail with an EOFError exception.

class chunk.Chunk(file, align=True, bigendian=True, inclheader=False)

Class which represents a chunk. The file argument is expected to be a file-like object. An instance of this class is specifically allowed. The only method that is needed is read(). If the methods seek() and tell() are present and don’t raise an exception, they are also used. If these methods are present and raise an exception, they are expected to not have altered the object. If the optional argument align is true, chunks are assumed to be aligned on 2-byte boundaries. If align is false, no alignment is assumed. The default value is true. If the optional argument bigendian is false, the chunk size is assumed to be in little-endian order. This is needed for WAVE audio files. The default value is true. If the optional argument inclheader is true, the size given in the chunk header includes the size of the header. The default value is false.

przedmiot uogólnienia Chunk wspiera następujące sposoby postępowania:

getname()

Zwraca nazwę (IDentyfikator) kawałka. To jest pierwsze 4 bajty kawałka.

getsize()

Zwraca rozmiar kawałka.

close()

Zamknij i przeskocz na koniec kawałka. To nie zamyka leżącego u podstaw pliku.

The remaining methods will raise OSError if called after the close() method has been called. Before Python 3.3, they used to raise IOError, now an alias of OSError.

isatty()

Zwraca fałsz.

seek(pos, whence=0)

Ustaw obecną pozycję kawałka. Parametr whence jest opcjonalny i domyślnie równy 0 (bezwzględna pozycja w pliku); inne wartości są 1 (wyszukaj w odniesieniu do obecnej pozycji w pliku) i 2 (wyszukaj w odniesieniu do końca pliku). Nie ma wartości zwracanej. Jeśli leżący u podstaw plik nie pozwala na wyszukiwanie, tylko wyszukiwanie w przód jest dozwolone.

tell()

Zwróć obecną pozycję w kawałku.

read(size=-1)

Read at most size bytes from the chunk (less if the read hits the end of the chunk before obtaining size bytes). If the size argument is negative or omitted, read all data until the end of the chunk. An empty bytes object is returned when the end of the chunk is encountered immediately.

skip()

Skip to the end of the chunk. All further calls to read() for the chunk will return b''. If you are not interested in the contents of the chunk, this method should be called so that the file points to the start of the next chunk.

Przypisy

1

„EA IFF 85” Standard dla formatu plików wzajemnej wymiany, Jerry Morrison, Electronic Arts, styczeń 1985.