binhex — Koduj i dekoduj pliki binhex4

Source code: Lib/binhex.py

Niezalecane od wersji 3.9.


Ten moduł koduje i dekoduje pliki w formacie binhex4, formacie pozwalającym reprezentację plików Macintosha w ASCII. Tylko rozwidlenie danych jest obsługiwane.

moduł binhex definiuje następujące funkcje:

binhex.binhex(input, output)

Zamień plik binarny z nazwą pliku input do pliku binhex output. Parametr output może albo być nazwą pliku lub obiektem podobnym do pliku (dowolny obiekt wspierający metody write() i close()).

binhex.hexbin(input, output)

Dekoduj plik binhex input. input może być nazwą pliku lub obiektem podobnym do pliku wspierającym metody read() i close(). Wynikający plik jest zapisywany do pliku nazwanego output, chyba, że parametr jest None, w którym przypadku nazwa pliku jest wczytywana z pliku binhex.

Zdefiniowany jest także następujący wyjątek:

exception binhex.Error

Wyjątek zgłaszany gdy coś nie może być zakodowane używając formatu binhex (dla przykładu, nazwa pliku jest za długa aby dopasować do pola nazwy pliku), lub gdy wejście nie jest poprawnie zakodowanymi danymi binhex.

Zobacz także

Module binascii

Wspierający moduł zawierający konwersję ASCII-do-binarnego i binarnego-do-ASCII.

Notatki

Istnieje alternatywny, bardziej silny interfejs kodera i dekodera, zobacz źródło dla szczegółów.

Jeśli kodujesz lub dekodujesz pliki tekstowe na maszynie/środowisku nie-Macintoshu one będą wciąż używały starej konwencji znaków nowego wiersza z Macintosha (powrót-karetki jako końca linii).