Rozszerzony i wbudowany interpreter Python

Ten dokument opisuje jak pisać moduły w C lub C++ do rozszerzania Python Interpreter o nowe moduły. Te moduły mogą nie tylko zawierać nowe funkcje, ale też nowe obiekty i ich metody. Dokument również zawiera opis jak wbudować interpreter Pyhona do innej aplikacji w celu rozszerzenia języka. Podsumowując pokażemy ci jak kompilować i linkować rozszerzone moduły, tak że mogą być załadowane dynamicznie w danej chwili przez interpreter, o ile dany system operacyjny wspiera tą funkcję.

Ten dokument zawiera podstawową wiedzę o Pythonie. Z nieformalnym wstępem do języka zapoznaj się z Python Tutorial. Dokumentacja języka Python zawiera bardziej formalny opis języka. Dokumenty Biblioteka standardowa Pythona zawierają istniejące typy obiektów, funkcje i moduły (zarówno wbudowane jak i napisane w Pythonie) dające językowi duże pole zastosowań.

Aby zapoznać się z dokładną instrukcją dla Python/C API, spójrz na Python/C API Reference Manual.

Tworzenie rozszerzeń poprzez narzędzia zewnętrzne.

Ta część przewodnika obejmuje tworzenie rozszerzeń C i C++ bez pomocy narzędzi innych firm. Jest przeznaczony przede wszystkim dla twórców tych narzędzi, a nie jest zalecanym sposobem tworzenia własnych rozszerzeń C.

Wbudowywanie runtime Cpython w większą aplikację.

Czasami zamiast tworzyć rozszerzenie, które działa wewnątrz interpretera Pythona jako głównej aplikacji, pożądane jest osadzenie środowiska wykonawczego CPython w większej aplikacji. W tej sekcji omówiono niektóre szczegóły związane z pomyślnym wykonaniem tego zadania.