O tej dokumentacji

Dokumenty są wygenerowane ze źródeł reStructuredText przez Sphinksa, procesor dokumentów napisany specjalnie dla dokumentacji Pythona.

Rozwój dokumentacji i jej oprzyrządowania jest w całości wysiłkiem wolontariackim, tak samo jak sam Python. Jeśli chcesz wnieść swój wkład, na stronie Zajmowanie się błędami znajdziesz informacje jak to zrobić. Nowi wolontariusze są zawsze mile widziani!

Ogromne podziękowania dla:

  • Freda L. Drake’a, Jr., twórcy oryginalnego zestawu narzędzi dokumentacji Pythona i autora dużej części jej treści;

  • projektu Docutils za stworzenie reStructuredText i pakietu Docutils;

  • Fredrik Lundh for his Alternative Python Reference project from which Sphinx got many good ideas.

Współtwórcy dokumentacji Pythona

Wielu ludzi rozwija język Python, bibliotekę standardową Pythona i dokumentację. W Misc/ACKS w źródłach Pythona znajdziesz częściową listę kontrybutorów.

Tylko dzięki wkładowi społeczności Python ma tak wspaniałą dokumentację – dziękujemy!